0850 749 96 99

 
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI  

 

MOBİLKOM yönetimi olarak,  misyon ve vizyonumuza bağlı olarak, anlaşmalı olduğumuz yer istasyonları aracılığı ile Inmarsat ve Iridium uydu hizmetlerine ait uydu terminal cihazlarının satışı ve abonelik işlemlerinin yapılması ya da abone ye ait mevcut cihazlara ait hatların açılması ve şirketimiz aracılığı ile iletişim faturalandırmasına alınması, uydu üzerinden alınacak her türlü hizmete ait katma değerli hizmetlere ilişkin danışmanlık ve kurulum hizmetinin verilmesi öncelikli çalışma alanımızdır. 


Hizmetlerimiz;


  • Müşterilerimizin, sözleşme dahilinde hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşların beklentilerini yüksek düzeyde karşılamak, bilgi işlem yeteneklerini artırmak, teknolojik gelişmelerden haberdar ederek faaliyet / proses / performans hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olunması BGYS kapsam ve sınırları içinde sürdürülecektir.

  • BGYS kapsamı ve sınırları içinde hizmet verdiğimiz tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen  her türlü gizli / ticari / özel bilginin, hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşun müşterisinin mahremiyeti olduğunu kabul ederek, bu bilginin herhangi bir yerde / kişi / kurum / kuruluşta müşterinin bilgisi / onayı olmaksızın Gizlilik / Bütünlük / Elverişlilik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliği  sağlanacaktır.

  • BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşulu ile BGYS politikası, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyacak, sözleşmelerden doğan veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini veya bağımlılıkları dikkate alacaktır.


MOBİLKOM, yukarıda ifadesini bulan çerçeve içinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kurulumuna, gerçekleştirilmesine, işletimine, izlenmesine, gözden geçirilmesine, bakımına ve iyileştirilmesine olan bağlılığını aşağıdaki hususları gerçekleştirerek kanıtlayacağını beyan eder:  • BGYS amaçları tanımlanacak ve planları yapılacaktır.

  • Risk analizlerini yapacak, analiz sonuçlarına bağlı olarak risk değerlendirmelerini ve risk kriterlerini ortaya koyacak, bu çerçevede risk yönetimini sağlanacaktır.

  • Bilgi güvenliği amaçlarını karşılamanın ve bilgi güvenliği politikalarına uyumun önemini, yasaya karşı sorumluluklarını ve sürekli iyileştirmeye olan gereksinimi tanımlanacaktır.

  • BGYS’yi kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için yeterli kaynakları (finansal, insan kaynakları, ekipman, yazılım, danışmanlık, eğitim vs.) sağlanacaktır.

  • Riskleri kabul etme ölçütlerini ve kabul edilebilir risk seviyelerini belirlemek üzere gerekli çalışmaları organize edilecek ve yönetilecektir.

  • Yılda en az bir kez BGYS Politikasını gözden geçirecek ve gerekli gördüğü hallerde düzenlemeleri yapacak ve ilgili taraflara duyuracaktır.